Списък на продуктите на издателство Издателство "Фют"

Издателство „Фют” е сред водещите български издателства. Специализирано е в издаването на книги за деца и работи във всички жанрове и възрастови сегменти на детското книгоиздаване.

Повече от 20 години книгите на издателството радват деца и родители и са ценени от педагози и специалисти. "Фют" осъзнават отговорността, която носят, тъй като изхождат от разбирането, че детската книга е фактор в личностното изграждане на бъдещия читател и гражданин.

В работата си се облягат на следните основни принципи:

При създаването на всяка книга се ръководят от ясна психологическа представа за детето – възрастови особености, възприятия, психологически потребности, и се стремят книгата да е многофункционална и максимално полезна за цялостното развитие на детето.

Тъй като вярват, че опитът и познанието могат да вървят ръка за ръка със забавлението, техните книги носят познание чрез забавни и игрови елементи. По този начин се изгражда положително отношение у децата към ученето и четенето. 

Стремят се да издават книги, които дават на детето не само знания, но и ценности, стимулират самостоятелното мислене, въображение и активност. Това допринася за личностното развитие на децата и израстването им като самостоятелни, мислещи, отговорни граждани.

Стремят се книгите да са написани на ясен и достъпен език, текстовете да са добре преведени и редактирани, илюстрациите и оформлението да отговарят на високи художествени критерии, полиграфическото качество  да е високо. Следват световните тенденции в детското книгоиздаване и правят достъпно за българските деца най-доброто, което се издава по света, както и книги, които не могат да се произвеждат в България.

Активни филтри