Дари книга за дете от Украйна

20,00 лв.
С вкл. данък Поръчката ще бъде изпълнена в следващия делничен ден

For English scroll down

.

.

.

Тук можете да допринесете за издаването на книги за децата от Украйна.

Предстои да издадем 5 заглавия на украински, които ще подаряваме на децата, които пристигат в България, за което ще ни е необходима вашата помощ и подкрепа. Искаме да благодарим специално на Христя Венгринюк, която е не просто сърцата украинска издателка, но и в момента е в Украйна и помага на всички нуждаещи се.

Молим, избирайте опция за доставка „Получаване на място“, за да не се начислява допълнителна такса и при възможност - плащане с карта.

Благодарим!

Количество

For English scroll down

.

.

.

Христя Венгринюк (Khrystia Vengryniuk) е украинска издателка, която създава детското издателство Чорни вивци (Дитяче арт-видавництво "Чорні вівці") или Черни овце. В момента Христя, която дълги години живее и работи в България и говори чудесен български, е в Украйна и помага с всички сили и средства – събира лекарства, хуманитарни помощи, помага на бежанци. 

Тя се съгласи да отпечатаме в България няколко книжки от нейното издателство на украински и предостави безвъзмездно файловете за печат, за да подарим на децата бежанци от Украйна нови детски книги. Разреши ни заедно с Оля Сорока, дългогодишен лектор в Софийския университет и току-що пристигнала в България след началото на войната, да запишем епизоди на украински с нейните книжки в подкаста „Лисиците четат“, за да може книгите да достигнат до всички украински деца, където и да се намират в момента, и да им донесат поне мъничко утеха. 

Ето линк към епизодите на украински в подкаста:

https://foxbooks.bg/ukrainski-dityachi-knigi-podcast/

Молим Ви да споделите линка към подкаста, за да може да достигне до повече деца в България и навсякъде, където има украински деца.

Какво предстои?

Печат на книгите в България 

Какво е нужно?

За печата на книгите имаме нужда от вашата подкрепа:

Можете да дарите средства по банковата сметка на нашата фондация „Книги и деца“ 

Фондация „Книги и деца“

Обединена Българска банка

IBAN BG66UBBS80021016698750

BGUBBSSF

Ние ще направим пълен отчет на дарените и разходвани средства.

❓Какво още можете да направите?

На този PayPal можете да помогнете на Христя да продължи да помага на всички нуждаещи се:

ivoo.georgiev@gmail.com

Защото всички имаме нужда от подкрепа днес! А книгите променят света и ни напомнят, че доброто винаги побеждава!  

.

.

.

.

Here you can contribute to the publication of books for children from Ukraine.

We are about to publish 5 titles in Ukrainian, which we will give to the children who arrive in Bulgaria, for which we will need your help and support. We would like to especially thank Khrystia Vengryniuk, who is not only a Ukrainian publisher at heart, but is currently in Ukraine and helping everyone in need.

Please select the "Receive on the spot" delivery option so that no additional fee is charged and, if possible, card payment.

Khrystia Vengryniuk is a Ukrainian publisher who founded the children's publishing house Black Sheep (Дитяче арт-видавництво "Чорні вівці"). Currently, Khrystia, who has lived and worked in Bulgaria for many years and speaks excellent Bulgarian, is in Ukraine and helps with all her strength and means - collects medicines, humanitarian aid, helps refugees.

She agreed to print several books from her publishing house in Ukrainian in Bulgaria and provided the files for printing free of charge in order to give the children refugees from Ukraine new children's books. She gave us permission, together with Olya Soroka, a longtime lecturer at Sofia University and who had just arrived in Bulgaria after the war, to record episodes in Ukrainian with her books in the Foxes Read podcast so that the books could reach all Ukrainian children, wherever they are at the moment, and bring them at least a little comfort.

Here is a link to the episodes in Ukrainian in the podcast:

https://foxbooks.bg/ukrainski-dityachi-knigi-podcast/

Please share the link to the podcast so that it can reach more Ukrainian children wherever there are.

What's ahead?

Printing of books in Bulgaria

What is needed?

We need your support to print the books:

You can donate funds to the bank account of our Books and Children Foundation

Books and Children Foundation

United Bulgarian Bank

IBAN BG66UBBS80021016698750

BGUBBSSF

We will make a full account of the donated and spent funds.

What else can you do?

On this PayPal you can help Khrystia continue to help all those in need:

ivoo.georgiev@gmail.com

Because we all need support today! And books change the world and remind us that good always wins!

darenie01